Sak avgjort 121118, sak 2017/120

Igjen, vi har lest over dokumentet fra KOFA nøye men det følgende er ikke ment å være noen dyp analyse men å fokusere på praktiske punkter.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

https://kofa.no/documents/2017120_2017-0120%20Klagenemndas%20avgj%c3%b8relse.pdf

Fra punkt 5:

 «Det skal kun sendes inn egenerklæringsskjema som dokumentasjon på kvalifikasjonskravene i første omgang. Øvrig dokumentasjon på kvalifikasjonskravene vil kun bli innhentet fra vinner.»

Et interessant case oppstår i punkt 10 hvor klager først ble tildelt kontrakten 25 april 2017 mens tildelingen ble omgjort 4 mai fordi innkjøper hadde oversett tilbudet. Vi går ikke inn på dette her.

**

Klagen gjelder det faktum at vinneren av konkurransen ikke hadde oversendt oversikt over hvilke busser som skulle brukes, noe som er korrekt i seg selv siden vinner ikke hadde disse bussene på det tidspunkt anbudet ble levert.

Klager skriver i punkt 13 at vil kunne få levert 5 nye busser før 1 august. Innkjøper ber om ytterligere avklaring med levering før 1 juli.

Punktene 35, 36 og 37 summerer saken greit fra KOFA sin side.

Det er liten tvil om at konkurransegrunnlaget her var meget klart og at dette ble fulgt.

Men;

Etter å ha lest KOFA sin fulle redegjørelse kan det synes noe usikkert om valgte leverandør var kvalifisert og i hvert fall på hvilket tidspunkt de var kvalifisert. Det kan diskuteres om tolkningen av regelen om ettersending av dokumentasjon gjelder for dato for tildeling, ved signering av kontrakt eller ved oppstart av kontrakt…Kontrakten ble tildelt 4 mai og det gikk til 24 mai før endelig kvalifikasjon var avklart.

Kontrakten var definert som å starte 1 juli og valgte leverandør skriv først at bussene kunne leveres 1 august, dette ble så avklart til 1 juli.

Dokumentasjonen var klar og det var klart at klagen ikke kunne føre fram.

Diskusjon:

Dokumentasjon på kvalifikasjonskrav bør være tilgjengelig selv om det ved innlevering ikke er direkte forespurt, i dette tilfelle gikk det lang tid fra tildeling til kvalifiseringen var endelig avklart. Som vi skrev over og som KOFA konkluderer, det er tillatt med en slik avklaring men spørsmålet er om man avklarer (allerede) oppfylte krav eller krav som må oppfylles. For eks kan man referere til saker hvor en leverandør er sertifisert for eks via et offentlig register, selv om dette ikke er eksplisitt dokumentert finnes dokumentasjonen lett og raskt tilgjengelig.

Som vi har skrevet tidligere, omsetning i forhold til kontraktens størrelse er ofte et sentralt poeng, denne saken, blant mange, åpner for mer konkurranse ved at mindre leverandører/oppstart bedrifter kan delta basert på garantier, for eks her for levering av busser.

Summert for saken:

Reglene ble fulgt men som innkjøper ville vi nok ha ønsket klarere dokumentasjon og noe raskere/ tidligere, det var ikke lang tid mellom tildeling og oppstart av kontrakten.

Muligens bør det være en kort frist mellom tildeling og krav om endelig dokumentasjon.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com