KOFA sak 2018/110

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2018/11/2018-110-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Gjengående emne at man ikke har beskrivelse av organisasjon, cver og lignende.

Bruk av eksterne konsulenter, som her i og for seg virket greit nok, vil og kan uansett bringe med seg uenighet som her, svekket tillitt, uklare referanser osv.

KOFA svarer greit på emnet i punkt 27, de har ikke noe konkret grunnlag for å konstatere inhabilitet og det framstår som formelt riktig, mer under.

Generelt vil vi si at innkjøpere meget stor grad, enten de er innleid eller interne, klarer å nullstille seg for nye anbud.

Punkt 26 tar for seg referanser, nok et vanskelig punkt, en referanse kilde kan fort uttale seg forskjellige til forskjellige for å unngå ubehag, det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i en slik situasjon i hverdagen.

Referanse emnet er meget tvetydig, klager hevder at referansen ikke har uttalt seg som i punkt 7 men slik vi leser saken videre så finnes det motsatt heller ikke skriftlig uttalelse for referansen innhentet av innklaget. Teksten som presenteres i punkt 7 framstår som lite diplomatisk, «krangel fra start til slutt» for eks, har dette virkelig blitt sagt?

Slik vi forstår anbudet er dette kun en muntlig referanse. En annen merkelig sak i tabellen er språket, for eks «der sigel» når det skal stå «det sier» og «nået svag» som vi regner med skal mene «noe svak». Vanskelig å «dømme» noe basert på disse tingene men litt rart.

For evaluering fikk klager total score på 9,27 vs. 9,56 for vinneren mens klager fikk 6,6 og 7 på underkriterier mens vinner fikk 10 på begge.

Det er mange punkter her så kommenterer ganske generelt.

Her gjelder det altså evaluering, ikke kvalifiseringskrav.

Nemda skriver i punkt 41 at selv om det ikke framkommer eksplisitt….. så det forutberegnelig at for eks forskjeller i utdanning, mesterbrev osv. gir forskjellig/bedre score.

Nemda skriver godt om dette i punkt 39…… «valgte leverandør har gitt mer konkret og utfyllende redegjørelse……»

**

Referanse saken her er ikke bra, den presentasjon som henvises i punkt 7 er «drøy» og det synes merkelig at tilbyder eller noen som jobber hos/med klager i det hele tatt oppgav denne.

Utover dette framstår evalueringen som korrekt. Inhabilitet er vanskelig emne og enda vanskeligere å ta stilling til fra utsiden.

Vi har sett problemstillingen i denne saken ofte, tilbyder «vet» selv hva de kan, for eks cver, underleverandører, kvalifikasjoner men dette må dokumenteres, det er ikke nok at man vet det selv.

Dessverre går det på tid til å gjøre slike ting internt og det er heller ikke en populær jobb.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com