Eierne av Tenders Consulting har jobbet med betydelige landsdekkende anbud i over 25 år og med ca. 200 anbud. Vinnerandelen har ligget over 85 prosent. I tillegg holder vi oss oppdatert på rettslige prosesser, herunder klager til KOFA, midlertidig forføyning og krav om negativ og positiv kontraktsinteresse, som noen eksempler.

Vi har både formell og ikke minst praktisk erfaring fra reell drift av selskaper, herunder, innkjøp fra Norge og hele verden, pris og kostnader samt transport og distribusjonsløsninger, som et eks; integrering av landsdekkende distribusjon for vareleveranser til Forsvaret.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com