Tenders Consulting tilbyr:

Basis gjennomgang ref anbud:

Tenders går gjennom hele anbudsmaterialet og lager en oversikt/sammenheng mellom info som følger og legger strategien slik vi ser det. Typisk kan dette ta 20 til 50 timer, rett og slett avhengig av hvor mye dokumentasjon som følger anbudet (10 sider eller 2000). Denne første delen er typisk «rotete» da man går gjennom mye papirer, dette er selve grunnmuren og denne forarbeidsjobben må gjøres. Som et eksempel er det viktig å kartlegge forskjeller mellom forskjellige deler av anbudspapirene, mange har sikkert erfart at det i kravspesifikasjon kan stå en ting og noe helt annet under kriterier og om samme emne.

Basis gjennomgang ref. anbud + å skrive anbudet:

Basert på gjennomgang skriver man anbudet sammen med tilbyder, se "teamwork".

Skrive anbud og delta i forhandlinger:

Tenders Consulting kan bidra med presentasjoner, innhold, vinkling, besvarelser samt ren strategi (å «lese» kundens ønsker).

Implementering:

Tenders Consulting har erfaring med å sette opp landsdekkende distribusjons løsninger for blant annet kunder som Forsvaret, hotellkjeder og landsdekkende helseforetak (intro brev, forslag til distribusjon, operative rutiner mm).

Juridiske vinklinger, klager mm:

Man må ved alle anbud gjennom prosessen planlegge for en "klageprosess/juridisk prosess", dette som at man som vinner må presentere sladdet info eller som taper be om slik info og vurdere forskjellige juridiske prosesser.

Tid og dialog med innkjøper er essensielt da det ALLTID er lite tid, det er fånyttes å levere klage kvelden før signering av kontrakt.

Det er vanskelig å generalisere på klager da hver sak er individuell, det kan være alt fra avvisning av konkurrent til feil ved hele konkurransen, sistnevnte fordrer avlysning.

"Lettest" vei å gå er at man i dialog med innkjøper innhenter rådgivende vurdering fra KOFA og at innkjøper avventer til denne kommer.

Oppfølging:

Etter avtale. Når man kommer i gang er det ofte mindre ting som glemmes, herunder statistikker, miljø rapportering osv. Dette kan være irriterende for innkjøpere fordi de må rapportere dette videre oppover i systemet. Dette er små ting som kan skape stor irritasjon hos innkjøper.

Rådgivning på styringssystemer:

De fleste anbud har krav om kvalitets og miljø styrings systemer samt for eks loggføring av temperatur på transport, sporing av varer mm.

Tenders kan bidra med KLARE innspill, men kan ikke selv ISO- eller miljø-fyrtårn sertifisere bedriften.

Innkjøp:

Tenders har bred erfaring fra innkjøpsprosesser fra en rekke bransjer. Dette er det springende punkt for mange anbud og nevnes spesielt.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com